Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

METAFRASMENOI KWDIKOI SAN ANDREAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1. METAFRASMENOI KWDIKOI SAN ANDREAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: "YLTEICZ Aggressive Drivers Επιθετικές Drivers
  LLQPFBN Pink traffic Pink κυκλοφορίας
  IOWDLAC Black traffic Black κυκλοφορίας
  AFSNMSMW Boats fly Σκάφη πετούν
  BTCDBCB Fat Χοντρός
  JYSDSOD Max Muscle Max Μύες
  KVGYZQK Skinny Κοκαλιάρικο
  ASBHGRB Elvis is Everywhere Elvis είναι παντού
  BGLUAWML Peds Attack You With Weapons, Rocket Launcher Peds επίθεση με όπλα σας, εκτοξευτής πυραύλων
  AEZAKMI Never Wanted Ποτέ μην Wanted
  CIKGCGX Beach Party Beach Party
  MROEMZH Gang Members Everywhere Gang μέλη παντού
  MROEMZH Gangs Control the Streets Συμμορίες ελέγχου στους δρόμους
  AFPHULTL Ninja Theme NINJA Θέμα
  BEKKNQV Slut Magnet Τσούλα Magnet
  BGKGTJH Traffic is Cheap Cars Κυκλοφορίας είναι φθηνά αυτοκίνητα"
 2. gia des ligo auta

  Cheat: Infinite Lung Capacity
  During game play press DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Cars Fly
  During game play press UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Taxis Have Nitrous and L3 Bunny Hop
  During game play press UP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Reduced Traffic
  During game play press X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Weapon Aiming While Driving
  During game play press UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Traffic is Fast Cars
  During game play press UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Gangs Control the Streets
  During game play press L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Spawn Dozer
  During game play press R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Massive Bunny Hops
  CJ has the ability to bunny hop on the bmx over massive distances: TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2
  Cheat: Beach Party
  Pedestrians turn into girls wearing swimsuits. Vehicles are also beach style and CJ will be dressed in shorts and sandals. While playing Grand Theft Auto: San Andreas enter: UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN
  Cheat: Get Parachute
  LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1
  Cheat: Monster Truck
  RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1
  Cheat: Vehicle of Death
  Any vehicle the player is using becomes invincible and gains the ability to instantly destroy anything it touches. L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2
  Cheat: Spawns a Stunt Plane
  CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE
  Cheat: Spawn Caddy
  During game play Press CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Trashmaster
  During game play press CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Stretch
  During game play press R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Romero
  During game play press DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Hotring Racer 2
  During game play press R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Hotring Racer 1
  During game play press R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Ranger
  During game play press UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Spawn Bloodring Banger
  During game play press DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Flying boats
  During game play press R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Blow Up All Cars
  To make all vehicles explode, press the following during gameplay: R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1.
  Submitted by Jason,residentevil64
  Cheat: Wanted Level Up
  To raise your Wanted Level, enter the following during gameplay: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.
  Submitted by Steve Ohanessian
  Cheat: Wanted Level Down
  To erase your Wanted Level, enter the following during gameplay: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
  Submitted by Steve Ohanessian
  Cheat: Get Rhino
  To make a Rhino tank fall from the sky, press the following during gameplay: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.
  Cheat: Weapon Set 3
  You can unlock the Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive in Unlock some new rides in GTA: San Andreas during gameplay by pressing R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN.
  Submitted by Nick
  Cheat: Weapon Set 2
  To unlock the Knife, Pistol, Sawnoff Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher in Unlock some new rides in GTA: San Andreas enter: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT.
  Submitted by Anthony Corrie
  Cheat: Weapon Set 1
  To unlock the Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles in Grand Theft Auto: San Andreas enter: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.
  Submitted by Oche, Hashim Ali
  Cheat: Full Health, Full Armor, $250,000
  To have all of the above, press the following while playing GTA: San Andreas: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP.
  Cheat: Bounty on Your Head
  While playing Grand Theft Auto: San Andreas press DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Pink Traffic
  During game play press CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Black traffic
  While playing Grand Theft Auto: San Andreas press CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Drive on Water
  During game play press RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Aggressive Traffic
  While playing Grand Theft Auto: San Andreas press R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Perfect Handling
  During game play press TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.
  Submitted by capi crimm
  Cheat: Suicide
  RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1
  Submitted by Edward Lee, Scorch
  Cheat: Faster Clock
  CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
  Cheat: Foggy Weather
  During game play press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  Cheat: Slower Game Play
  During game play press TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
  Cheat: Faster Game Play
  During game play press TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE
  Cheat: Rainy Weather
  During game play press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
  Cheat: Overcast Weather
  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
  Cheat: Pedestrians Have Weapons
  R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN
  Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled
  DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
  Cheat: Sunny Weather
  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
  Cheat: Faster Cars
  RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
  Submitted by Edward Lee


  Cheat: Spawn Jetpack
  During game play press L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.
  Submitted by Aclikyano
  Hint: Video Game in Johnson House
  When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game.
  Submitted by NoKnives4Me
  Cheat: CJ Phone Home
  CJ has the ability to bunny hop on the BMX over massive distances, reaching heights of over 100 feet. Press Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 during gameplay.
  Cheat: Vehicle of Death
  Whatever vehicle the player is using becomes invulnerable and gains the old tank ability to instantly destroy anything it touches. This applies to everything from the cars to motorcycles, golf carts, and even BMX bikes. Press L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2 during gameplay.
  Cheat: Maximum Muscle
  Maximum muscle instantly. Press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left during gameplay.
  Cheat: Jump High
  CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.
  Cheat: ATV Quad
  Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.
  Cheat: Hydra
  Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.
  Cheat: Vortex Hovercraft
  Spawns a hovercraft in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.
  Cheat: Skinny
  CJ loses all the fat and the muscle to turn into one scrawny gangster. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.
  Cheat: Fatty
  CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.
  Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00
  During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X
  Submitted by edisoncarter
  Cheat: Funhouse Theme
  Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE
  Submitted by B-MAN
  Cheat: Super-Punch
  During gameplay, press UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2. A message will confirm code entry. This will allow you to launch people when you punch them and finish them with a one hit kill.
  Submitted by cheating_boy
  Cheat: Recruit Pedestrians to Gang
  Press DOWN, SQUARE, UP, R2, R2, UP, RIGHT, RIGHT, UP. A message will confirm code entry. You should be able to take anyone into your gang like pedestrians and rival gangs.
  Submitted by cheating_boy
  Cheat: Sandstorm
  To make a sandstorm enter UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2
  Submitted by Hball91

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

καλο !!!!!!!!!